ДИНАСТИЧНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ,

КИЕВСКО-ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ И ХАЗАРИЯ В ПЕРИОДА VІІ-ІХ в.

ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ

КИЕВСКО-ВОЛЖСКА БЪЛГАРИЯ


ХАЗАРИЯ

АСПАРУХ

668-692

Син на Кубрат - род. 634

ТЕРВЕЛ

692-719

АЙАР

Син на Аспарух (719)

КЕРМЕС (-727)

СУВАР

727-740

КОРИМДЖЕСТ

742-755

БУНЕК (755-761)

УГОР ТЕЛЕС

762-764

Съпруга от род Угор Телес

САИН

764-765

ЮМАРТ

От род Угор Телес (765)

АЗАН ТУКТА

765-768

Съпруга от рода Урус Алан

ДИЛЯРЕК

68-777

КАРАДЖАМ

777-802

КРУМ

802-814

ОМУРТАГ

814-831

МАЛАМИР

831-836

ПРЕСИЯН - 836-842

БОРИС - 842-889

БАТ БАЯН

665-683

Син на Кубрат - род. 617

ДЖУРАШ

(БАТ ТИМЕР)

683-700

Син на Бат Баян

СУЛАБИ

700-727

Съпруга ЧАК ЧАК

Дъщеря на Айар

АЙАР

(АВАР)

727-759

Син на Сулаби и Чак Чак

ТАТ УТЯГ

Син на Айар

759-787

Съпруга КАНБИКА

Дъщеря на Урусбуг и Зухра

КАРАНДЖАР

787-805

Син на Тат Утяг и Канбика

Съпруга АРЙА УСЛАН

Дъщеря на Азан Тукта и Урус Алан

БУДИМ

Син на Крум

(Тархан по времето на

Каранджар и Айдар)

УРУС АЙДАР

805-855

Син на Каранджар Арйа Услан

 

ЛАЧИН ДЖИЛКИ

Син на Урус Айдар Син на Урус Айдар

(РЮРИК) 855-882

 

УГОР ЛАЧИН БАТ УГОР

(ИГОР РЮРИКОВ) 882-895

Син на Лачин (Рюрик) Син на Джилки

Внук на Урус Айдар Внук на Урус Айдар

КАБАН

668-683

Съпруга АБРАК

Дъщеря на Бат Баян

АИБАТ

683-700

Син на Калга

Жена еврейка от Бухара

КУК КУЯН

Син на Кабан

700-745

(Война с арабите с участието на

Айар Кермес и Сулаби

719-737 )

БУЛАН

Син на Барджил

(Религиозно разделение на бели и черни хазари

(759-805)

 

БЕН АМИН КАРАК

Син на Булан Син наБулан

805 805-821







АЗАН КУЛА

Внук на Кук Куян

Женен за дъщерята на Тат Утяг и Камбика

805

УРУС

821-839

Син на Азан Кула и дъщерята на Камбика

МАНАС

839-858

Син на Урус

ИСХАК

858-885

Син на Манас

(Приложението е съставено на основание "Български летописи - Д.Т.", т.І, ІІ и ІІІ.)